10 วัดห้ามพลาดเมื่อมาลำพูน

จังหวัดลำพูนมีอายุเก่าแก่มากว่า 1,300 ปี จึงทำให้เมืองนี้ มีวัดที่เก่าแก่และมีประวัติที่น่าสนใจมากมาย วัดเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในอีกหลายร้อยแห่งในจังหวัดลำพูน ที่มีความน่าสนใจ รวมถึงมีความงดงามทางศิลปะ 1. วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร วัดสำคัญแห่งนี้ ตั้งอยู่กลางเมืองลำพูน เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองลำพูนมากว่าพันปี คาดว่าสร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 17 ภายในวัดมีโบราณสถานที่สำคัญมากมาย อาทิ องค์พระธาตุหริภุญชัยเป็นองค์พระธาตุขนาดใหญ่ทรงระฆังคว่ำ สุวรรณเจดีย์ที่มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงเหลี่ยมแบบเดียวกับที่วัดจามเทวี ซุ้มประตูโขงที่มีการประดับลวดลายปูนปั้นที่สวยงาม และวิหารหลวงที่มีลักษณะเป็นโบสถ์ทรงลานนา พิกัด N18.57680 E99.00909   2.วัดจามเทวี สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของวัดแห่งนี้คือเจดีย์ทรงเหลี่ยมที่สร้างโดยช่างจากเมืองละโว้ โดยในทุกๆด้านจะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางประทานพรอยู่ในซุ้มจระนำ ลดหลั่นกันไป 5 ชั้น และที่ข้างๆ วิหารมีเจดีย์แบบหริภุณชัยอีกแบบหนึ่งคือเป็นลักษณะแปดเหลี่ยม มีชื่อว่ารัตนเจดีย์ ชั้นที่ 1 ของเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืน ชั้นที่ 2 จะเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งปางสมาธิ พิกัด N18.58188 E98.99647   3.วัดมหาวันวรมหาวิหาร วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงเรื่องพระเครื่องสำคัญที่มีชื่อว่าพระรอดลำพูน ซึ่งเป็นการจำลองแบบมาจากพระพุทธรูปที่พระนางจามเทวีอัญเชิญมาจากเมืองละโว้เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดเพ็ชรปางมารวิชัย นอกจากเรื่องพระรอดแล้ว วัดแห่งนี้ยังมีความสำคัญในฐานะที่เคยเป็นพระอารามหลวงของพระนางจามเทวี พิกัด N18.57883 E99.00375   4.วัดพระยืน เจดีย์ของวัดพระยืนมีลักษณะโดดเด่นไม่เหมือนที่อื่นๆ คือมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงฐานกว้างศิลปะพม่า มีซุ้มจระนำสี่ด้านประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืนสีทอง…