ตลาดเก่าสุพรรณบุรี ที่ใครไปก็ต้องหลงรัก

จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางด้านการคมนาคมขนส่งและการค้าขายอย่างมากในอดีต ในยุคที่การขนส่งทางน้ำยังมีความสำคัญ เนื่องจากทีแม่น้ำสายสำคัญคือแม่น้ำท่าจีนไหลผ่านตลอดทั้งจังหวัด จึงทำให้เกิดชุมชนตามริมน้ำขึ้นมากมาย เมื่อมีชุมชนก็ต้องมีตลาด เป็นสิ่งที่ทำให้เมืองสุพรรณบุรีมีตลาดเก่าแก่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากทั้งริมน้ำท่าจีนและลำน้ำสาขา ตลาดที่ยังหลงเหลืออยู่ถึงปัจจุบันก็ยังมีกลิ่นอายของยุคสมัยที่ตลาดเหล่านี้เคยรุ่งเรือง ถึงแม้ในปัจจุบันอาจดูซบเซาไปบ้าง แต่ก็ยังเป็นแหล่งรวมของซื้อของขายและที่พักอาศัยของคนในชุมชนอยู่เป็นปกติ

ตลาดสามชุก

บ้านสามชุกในอดีตจัดว่าเป็นชุมชนที่สำคัญ ตลาดสามชุกเองก็เคยคึกคักมากในอดีต ด้วยความดีสมัยที่ยังใช้แม่น้ำในการสัญจร ผู้คนที่มาจากที่ต่างๆ มักจะเดินทางมาถึงที่สามชุกนี้ในเวลามืดค่ำพอดี ทำให้ตลาดสามชุกแห่งนี้ มีร้านค้าและร้านอาหารมากมาย รวมถึงมีโรงแรมเก่าแก่ที่สมัยอดีตเคยใช้ต้อนรับผู้คนที่เดินทางผ่านมาที่สามชุก สภาพในปัจจุบันของตลาดสามชุกถูกดัดแปลงสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยว บ้านพักอาศัยแปลเปลี่ยนไปเป็นร้านขายของ โรงแรมร้านค้าเก่าแก่กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ สิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ให้เห็นถึงบรรยากาศดั้งเดิมคือตัวอาคารห้องแถวไม้ที่เรียงกันอย่างเป็นระเบียบ รวมถึงอาคารไม้ริมน้ำที่ทำให้เราจินตนาการถึงภาพในอดีตได้ไม่ยากนัก
พิกัด n 14.75484 e 100.09440

ตลาดเก้าห้อง

ตลาดแห่งนี้ ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นชุมชนเก่า โดยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นห้องแถวไม้ที่เรียงต่อกันยาว และมีหลังคาบังแดดฝนที่ทางเดิน ที่มาของชื่อเก้าห้องน่าจะมาจากลักษณะของบ้านเดิมของขุนกำแหง ที่เป็นเจ้าของที่ดินในบริเวณนี้ ที่มีขนาดยาวเก้าห้อง จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของตลาดเก้าห้องแห่งนี้คือที่นี่มีหอดูโจร ซึ่งเป็นลักษณะหอคอยสูงประมาณ 12 เมตร กว้าง 3×3 เมตร สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2477 ซึ่งเป็นยุคที่โจรชุกชุม โดยจะมีการเจาะรูเล็กๆ ตามชั้นต่างๆ เพื่อให้สามารถสอดปืนออกมายิงต่อสู้ป้องกันโจรที่จะเข้ามาปล้นตลาดได้
พิกัด n 14.404801 e 100.133631

ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

เป็นตลาดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสุพรรณบุรี บนถนนพระพันวษา ริมแม่น้ำท่าจีน เป็นอีกตลาดหนึ่งที่มีอายุมามากกว่า 100 ปี สร้างโดยขุนเกษตร พิหารแดง ผู้ดูแลสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในสมัยนั้น ซึ่งเดิมพื้นที่นี้ก็เป็นชุมชนชาวจีนรวมตัวกันเป็นตลาดเล็กๆ อยู่แล้ว ปัจจุบันตลาดแห่งนี้เปลี่ยนแปลงไปพอสมควร แต่เรายังได้เห็นลักษณะอาคารที่ถึงแม้ว่าจะอายุไม่ถึง 100 ปี แต่ก็ยังคงความมีมนต์เสน่ห์ของตลาดโบราณ และยังมีร้านค้าเก่าแก่หลายร้าน ที่ยังคงเปิดค้าขายมาจนถึงปัจจุบัน
พิกัด n 14.46966 e 100.11609

ตลาดเก่าศรีประจันต์

เป็นบ้านเดิมของพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) หรือที่รู้จักกันดีทั่วไปในนามปากกา “ป.อ. ปยุตฺโต” ซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่มีความรู้ด้านพระไตรปิฎกแท้ๆ เป็นอย่างมาก และเป็นพระนักคิดนักเขียนที่มีผลงานเป็นจำนวนมาก โดยบ้านเกิดของท่านปัจจุบันได้รับการปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ และเปิดให้ผู้สนใจได้เข้าเยื่ยมชมได้ บรรยากาศของตลาดค่อนข้างเงียบสงบ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่ชอบความพลุกพล่าน แต่บรรยากาศของตลาดยังเต็มไปด้วยกลิ่นอายของความเป็นตลาดเก่าแก่ ด้วยรูปแบบของห้องแถวไม้ที่เรียงรายอยู่ริมน้ำท่าจีน และวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเนิบช้าของตลาดแห่งนี้
พิกัด n 14.61893 e 100.14461

ตลาดท่าช้าง

เป็นตลาดเก่าแก่ริมน้ำท่าจีนอีกแห่งของจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นชุมชนที่ยังคงความเป็นอยู่แบบดั้งเดิม ถึงแม้ว่าตัวอาคารจะถูกสร้างขึ้นใหม่ทดแทนอาคารไม้แบบเก่าที่ถูกไฟใหม้ครั้งใหญ่ไปจนหมดสิ้น แต่ลักษณะอาคารคอนกรีตที่มีอายุประมาณ 50 ปี บวกวิถีชีวิตที่ยังเป็นเหมือนในอดีต ทำให้ตลาดแห่งนี้ยังคงมีเสน่ห์ดึงดูด ให้ใครต่อใครอยากเข้ามาสัมผัสบรรยากาศแบบดั้งเดิม
พิกัด n 14.86479 e 100.08228

ตลาดบ้านสุด

ที่ตลาดบ้านสุดแห่งนี้แตกต่างจากตลาดอื่นๆ ตรงที่ตลาดและบ้านเรือนอยู่รวมกันจนแยกไม่ออก ทำให้ตลาดนี้มีเสน่ห์ไม่เหมือนที่อื่น ทางเดินไม้ทอดผ่านหน้าห้องแถวที่เป็นยังเป็นไม้เช่นกัน เชื่อมต่อไปยังพื้นที่ต่างๆของตลาดให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมได้ทั่วทั้วตลาด ยามเช้าตลาดแห่งนี้จะมีความคึกคักไม่ต่างจากตลาดอื่นๆ แต่พอถึงเวลาสายจนถึงเย็น ตลาดแห่งนี้จะเงียบสงบ  และได้เห็นวิถีชีวิตของชาวตลาดบ้านสุด ท่ามกลางบรรยากาศเก่าๆ ของตลาดริมน้ำแห่งนี้
พิกัด n 14.33479 e 100.24421

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s