อนุสรณ์สถานแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ทหาร แหล่งเรียนรู้เพื่อรำลึกถึงผู้เสียสละ

ใครที่ผ่านไปผ่านมาบริเวณช่วงถนนพหลโยธินบรรจบกับถนนวิภาวดี จะเห็นอาคารรูปร่างแปลกตา ซึ่งคนส่วนใหญ่อาจจะรู้จักในชื่ออนุสรณ์สถานฯ แต่จะมีซักกี่คนที่จะรู้ว่าที่แห่งนี้เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ทหารอีกแห่งหนึ่งที่มีความสมบูรณ์แบบมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ข้างในมีอะไรบ้างเราไปดูกัน

_dsf3684
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
_dsf3870
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
_dsf3926
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

เมื่อเราเข้ามาในบริเวณของอนุสรณ์สถาน เราก็จะพบกับพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ที่นำเอาอาวุธยุโธปกรณ์ต่างๆ ที่ปลดระวางแล้ว มาจัดแสดงให้เราได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นรถหุ้มเกราะ รถถังจนไปถึงอากาศยานต่างๆ ให้เราได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิด

_dsf3920
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
_dsf3923
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
_dsf3933
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง

และเมื่อเดินเข้าไปถึงตัวอาคาร ที่ด้านหน้าของอาคารทรงไทยประยุกต์ จะเป็นลานประกอบพิธี ซึ่งลานกว้างซึ่งใช้ในการประกอบพิธีวางพวงมาลาในพิธีสำคัญต่างๆ และยังใช้เป็นสถานที่สำหรับต้อนรับประมุข หรือบุคคลสำคัญทั้งในและต่างประเทศ โดยลานนี้สามารถตั้งแถวกองทหารเกียรติยศได้ถึง 3 กองร้อย

_dsf3680
ลานประกอบพิธี
_dsf3853
ดวงโคมนิรันดร์ประภา

อาคารทรงไทยไทยประยุกต์ที่เห็น ก็คืออาคารประกอบพิธี โดยก่อนที่เราจะเข้าไปในอาคาร ที่ด้านหน้าของอาคารเราจะพบกับดวงโคมนิรันดร์ประภา ที่เป็นตัวแทนของเกียรติคุณของทหารกล้า ที่จะสถิตอยู่ในใจปวงชนชาวไทยตลอดไป ภายในอาคารมีสิ่งที่น่าสนใจคือ พระบรมรูปมหาราช 9 พระองค์ ภาพเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่พระราชทานให้กับทหารที่ผ่านสงครามต่างๆมา มีลักษณะเป็นกระจกสีอยู่ที่ผนังอาคาร และภาพสิ่งมงคล 8 ประการที่เป็นกระจกสีเช่นเดียวกัน และยังมีภาพการก่อตั้งราชธานีที่ 4 แห่งเป็นภาพจำหลักนูนต่ำบนแผ่นไม้สักทอง นอกจากนี้ภายในอาคารแห่งนี้ ยังเป็นที่เก็บดินสมรภูมิ ซึ่งเก็บมาจากสมรภูมิรบในครั้งอดีต โดยมีการศึกษาถึงยุคสมัยของชั้นดินที่เกิดเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ต่างๆ เพื่อเป็นตัวแทนของทหารในครั้งอดีตที่ยังไม่เคยมีการจารึกชื่อในประวัติศาสตร์มาก่อน

_dsf3810
พระบรมรูปมหาราช 9 พระองค์
_dsf3814
พระบรมรูปมหาราช 9 พระองค์
_dsf3807
ดินสมรภูมิ
_dsf3816
ดินสมรภูมิ
_dsf3821
ภาพสิ่งมงคล 8 ประการ
_dsf3823
ภาพสิ่งมงคล 8 ประการ
_dsf3830
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
_dsf3834
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
_dsf3813
การก่อตั้งราชธานี

ถัดจากอาคารประกอบพิธี ก็จะเป็นอาคารแปดเหลี่ยมมียอดแหลมที่เราคุ้นตาเมื่อมองจากภายนอก เป็นอาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร โดยด้านหน้าอาคารเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับยืนขนาดเท่าพระองค์จริง แกะสลักด้วยหินอ่อนจากอิตาลี โดยชั้นที่ 1 จัดแสดงหุ่นจำลองของเหตุการณ์สงครามต่างๆ ที่กองทัพไทยเข้าไปมีส่วนในการรบ 5 เหตุการณ์ ชั้นที่ 2 จัดแสดงนิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติจอมทัพไทย โดยมีฉลองพระองค์ที่ได้รับมอบมาจากสำนักพระราชวัง ซึ่งเป็นฉลองพระองค์เครื่องแบบของทั้งสามเหล่าทัพ และของใช้ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชั้นที่ 3 จัดแสดงเป็นหุ่นขนาดย่อพร้อมเสียงบรรยายวีรกรรมที่สำคัญในประวัติศาสตร์ไทย 14 เหตุการณ์ เช่น พ่อขุนรามคำแหงมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระศรีสุริโยทัย เป็นต้น ชั้นที่ 4 จัดแสดงวิวัฒนาการของเครื่องแบบและเครื่องหมายยศของทหาร ตำรวจ ตั้งแต่สมัยก่อนสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน และในอีกด้านยังเป็นที่แสดงภาพเขียนเก่าแก่ที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของการแต่งกายในสมัยนั้น

_dsf3711
ห้องพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
_dsf3689
ห้องพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
_dsf3692
ห้องพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
_dsf3696
ห้องพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
_dsf3698
ห้องพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
_dsf3722
หุ่นจำลองเหตุการณ์สงคราม
_dsf3736
หุ่นจำลองเหตุการณ์สงคราม
_dsf3724
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจอมทัพไทย
_dsf3748
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจอมทัพไทย
_dsf3751
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจอมทัพไทย
_dsf3745
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจอมทัพไทย
_dsf3760
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจอมทัพไทย
_dsf3756
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจอมทัพไทย
_dsf3729
วิวัฒนาการเครื่องแบบทหาร
_dsf3776
วิวัฒนาการเครื่องแบบทหาร
_dsf3778
วิวัฒนาการเครื่องแบบทหาร
_dsf3782
วิวัฒนาการเครื่องแบบทหาร
_dsf3773
วิวัฒนาการเครื่องแบบทหาร
_dsf3762
วีรกรรมประวัติศาสตร์ทหารไทย
_dsf3765
วีรกรรมประวัติศาสตร์ทหารไทย
_dsf3791
ภาพเขียนประวัติศาสตร์

อาคารสุดท้ายเป็นอาคารทรงแปดเหลี่ยม ชื่ออาคารภาพปริทัศน์ ภายในอาคารแห่งนี้เป็นภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังที่มีความงดงาม โค้งเป็นวงกลมต่อกันจนครบรอบ เป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติไทยในแต่ละยุคแต่ละสมัย ตั้งแต่การก่อตั้งเมือง การเสียกรุง จนถึงเหตุการณ์ปัจจุบัน นับว่าเป็น Highlight ของการมาชมพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานแห่งชาติ เพราะภาพเขียนแต่ละจุดล้วนมีรายละเอียดที่สวยงาม และยังสร้างให้เกิดความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์แต่ละช่วงเวลา

_dsf3877
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
_dsf3908
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
_dsf3881
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

อนุสรณ์สถานแห่งชาตินี้ อยู่ในความรับผิดชอบของ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดให้เข้าชมได้ทุกวันเวลา 09.00-15.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยมีเจ้าหน้าที่นำชมและไม่เสียค่าเข้าชม สนใจติดต่อที่ 0 2533 8467 และ 0 2532 1021

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s