ตลาดเก่าสุพรรณบุรี ที่ใครไปก็ต้องหลงรัก

จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางด้านการคมนาคมขนส่งและการค้าขายอย่างมากในอดีต ในยุคที่การขนส่งทางน้ำยังมีความสำคัญ เนื่องจากทีแม่น้ำสายสำคัญคือแม่น้ำท่าจีนไหลผ่านตลอดทั้งจังหวัด จึงทำให้เกิดชุมชนตามริมน้ำขึ้นมากมาย เมื่อมีชุมชนก็ต้องมีตลาด เป็นสิ่งที่ทำให้เมืองสุพรรณบุรีมีตลาดเก่าแก่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากทั้งริมน้ำท่าจีนและลำน้ำสาขา ตลาดที่ยังหลงเหลืออยู่ถึงปัจจุบันก็ยังมีกลิ่นอายของยุคสมัยที่ตลาดเหล่านี้เคยรุ่งเรือง ถึงแม้ในปัจจุบันอาจดูซบเซาไปบ้าง แต่ก็ยังเป็นแหล่งรวมของซื้อของขายและที่พักอาศัยของคนในชุมชนอยู่เป็นปกติ ตลาดสามชุก บ้านสามชุกในอดีตจัดว่าเป็นชุมชนที่สำคัญ ตลาดสามชุกเองก็เคยคึกคักมากในอดีต ด้วยความดีสมัยที่ยังใช้แม่น้ำในการสัญจร ผู้คนที่มาจากที่ต่างๆ มักจะเดินทางมาถึงที่สามชุกนี้ในเวลามืดค่ำพอดี ทำให้ตลาดสามชุกแห่งนี้ มีร้านค้าและร้านอาหารมากมาย รวมถึงมีโรงแรมเก่าแก่ที่สมัยอดีตเคยใช้ต้อนรับผู้คนที่เดินทางผ่านมาที่สามชุก สภาพในปัจจุบันของตลาดสามชุกถูกดัดแปลงสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยว บ้านพักอาศัยแปลเปลี่ยนไปเป็นร้านขายของ โรงแรมร้านค้าเก่าแก่กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ สิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ให้เห็นถึงบรรยากาศดั้งเดิมคือตัวอาคารห้องแถวไม้ที่เรียงกันอย่างเป็นระเบียบ รวมถึงอาคารไม้ริมน้ำที่ทำให้เราจินตนาการถึงภาพในอดีตได้ไม่ยากนัก พิกัด n 14.75484 e 100.09440 ตลาดเก้าห้อง ตลาดแห่งนี้ ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นชุมชนเก่า โดยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นห้องแถวไม้ที่เรียงต่อกันยาว และมีหลังคาบังแดดฝนที่ทางเดิน ที่มาของชื่อเก้าห้องน่าจะมาจากลักษณะของบ้านเดิมของขุนกำแหง ที่เป็นเจ้าของที่ดินในบริเวณนี้ ที่มีขนาดยาวเก้าห้อง จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของตลาดเก้าห้องแห่งนี้คือที่นี่มีหอดูโจร ซึ่งเป็นลักษณะหอคอยสูงประมาณ 12 เมตร กว้าง 3×3 เมตร สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2477 ซึ่งเป็นยุคที่โจรชุกชุม โดยจะมีการเจาะรูเล็กๆ ตามชั้นต่างๆ เพื่อให้สามารถสอดปืนออกมายิงต่อสู้ป้องกันโจรที่จะเข้ามาปล้นตลาดได้ พิกัด n 14.404801 e 100.133631 ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นตลาดที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสุพรรณบุรี…